Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
09/01 2024 18:00
SPOTKANIE
Holenderskie kooperatywy, a polska sytuacja mieszkaniowa

Działamy! W oczekiwaniu na formalną rejestracje stowarzyszenia, chcemy zgłębiać temat oddolnych społecznych modeli budownictwa mieszkaniowego.

W styczniu zapraszamy na wykład Małgorzaty Mader, twórczyni inicjatywy Okno na Koop i badaczki holenderskich kooperatyw mieszkaniowych. Co sprawia, że model ten rozwija się w Niderlandach? Jakie niesie ze sobą szanse, a jakie zagrożenia? Małgorzata Mader podzieli się w swoimi badaniami i bezpośrednimi doświadczeniami z uczestnictwa w społecznych przedsięwzięciach mieszkaniowych.

Po spotkaniu odbędzie się krótka prezentacja planowanych obszarów działalności zakładanego stowarzyszenia, które przedstawi Joanna Marcinkowska i Zofia Piotrowska. Zapraszamy wszystkie zainteresowane i zainteresowanych tematem społecznego mieszkalnictwa oraz oddolnych inicjatyw mieszkaniowych do kontaktu i zaangażowania się w działalność stowarzyszenia!

Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu otwartych spotkań o mieszkalnictwie organizowanych przez Stowarzyszenie Mieszkaniowe WSPÓŁ. Patronem medialnym cyklu jest Kwartalnik RZUT.

fot. Thijs Wolzak, kolektyw Hembrug, adaptacja dwóch budynków dla kooperatyw (w budowie zaangażowana jest Małgorzata Mader).