Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
31/01 2024 12:00
ONLINE
Kontrowersyjne dziedzictwo / СПІРНА СПАДЩИНА

Zapraszamy do udziału w konferencji KONTROWERSYJNE DZIEDZICTWO, poświęconej tematyce zagrożonych zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście działań wojennych oraz związanych z dekomunizacją i dekolonizacją.

Konferencja skupi się na przyszłości dziedzictwa kulturowego, stawiając pytania dotyczące sprzecznych wspomnień i negatywnych kontekstów historycznych. W każdym ukraińskim mieście znajdują się ślady obecności okupanta, bez względu na to, czy była to carska Rosja, czy późniejszy ZSRR. Jednak historia Ukrainy pozostaje ukraińska, niezależnie od formy pomników czy dekoracji fasad budynków.

Tematy konferencji:
I. Trudna pamięć, czyli dekomunizacja i dekolonizacja przestrzeni
II. Różne koncepcje muzeów, a ochrona kontrowersyjnego dziedzictwa
III. Prawne sposoby ochrony obiektów historycznych pozbawionych statusu zabytku
IV. Zabezpieczenie/konserwacja historycznych obiektów z okresu okupacji rosyjskiej/radzieckiej w czasie działań wojennych

Języki konferencji: ukraiński, polski (tłumaczenie symultaniczne)

______________________
Запрошуємо Вас взяти участь у конференції „СПІРНА СПАДЩИНА”, присвяченій збереженню пам’яток, які перебувають під загрозою, захисту культурної спадщини в контексті декомунізаційних та деколонізаційних процесів під час воєнного конфлікту.

Мета конференції – сфокусуватися на майбутньому культурної спадщини та висвітлити питання збереження пам’яток із негативним історичним контекстом. В усіх містах України присутні сліди окупаційної влади з різних історичних періодів, чи то була Російська імперія чи пізніше – СРСР, проте історія країни залишається українською, незалежно від форми пам’ятників чи оздоблення фасадів будівель.

Теми конференції:
I. Складна пам’ять, декомунізація та деколонізація простору
II. Різні концепції музеїв та охорона спірної культурної спадщини
III. Правові способи захисту історичних об’єктів без статусу пам’ятки
IV. Охорона/реставрація історичних об’єктів періоду російської/радянської окупації в період сучасної війни

Мови конференції: українська, польська (синхронний переклад)