Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
02/06 2023 17:30
PROMOCJA KSIĄŻKI
Notes Archikultury. Praktyki i inspiracje.

„Notesy Archikultury” to seria opowiadająca o kulturze architektonicznej i urbanistycznej europejskich miast i miasteczek. Autorzy – specjaliści w takich dziedzinach jak urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu i historia sztuki – postanowili prześledzić praktyczne przełożenie zasad zawartych w dokumencie nazywanym Deklaracją z Davos.

Jego tytuł: Ku wysokiej jakości Baukultur dla Europy, wskazał kierunek prowadzenia badań nad wartością architektury wybranych regionów europejskich. Pierwszym badanym i opisywanym przez nas regionem jest Nadrenia Północna-Westfalia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. W tomie przedstawiono przykłady miast, które są cenione za innowacyjne podejście do własnego rozwoju oraz godzenie wyzwań współczesności z wymogiem ciągłości historycznej. Praktyki te mogą być inspirujące dla polskich miast.

Publikacja powstała przy wsparciu pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Udział wezmą:

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki:

Katarzyna Domagalska – kierowniczka merytoryczna projektu Laboratorium Regionów, historyk sztuki i architektury. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i kulturowego, semantyką przestrzeni miejskich, powszechną edukacją architektoniczną.

dr inż. arch. Tomasz Sławiński – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ministerstwie Rozwoju, członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej:

dr inż. arch. Anna Grabowska – adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego. W 2013 profesor School of Architecture, University of Detroit Mercy, USA. Zainteresowania naukowe – osadnictwo małomiejskie i wiejskie: geneza, przekształcenia, kierunki przebudowy, dziedzictwo architektury; architektura wernakularna, regionalna, rodzima; konserwacja i modernizacja zabytków.

dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska – kierowniczka projektu Laboratorium Regionów z ramienia WAPW. Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Architektury PW. Zainteresowania badawcze: tożsamość urbanistyczna i architektoniczna miast wobec wyzwań współczesnego świata, kultura kształtowania przestrzeni miasta w ujęciu historycznym i współcześnie. W projekcie, odpowiedzialna za analizę rozwoju funkcjonalno-przestrzennego badanych miast w ujęciu historycznym (badanie morfologii w kontekście jej przemian i ochrony) oraz architektoniczne aspekty rewaloryzacji zabudowy zabytkowej.

Prowadzący:

Jakub Głaz – krytyk architektury, publicysta, animator działań przestrzennych, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się popularyzacją i krytyką architektury, a także działaniami na rzecz naprawy miast, prowadzeniem wykładów popularyzatorskich oraz spacerów architektonicznych. Współtwórca poznańskiej inicjatywy „Centrum Otwarte”. Autor i kurator wystaw architektonicznych.