Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
10/11 2022 18:00
ONLINE
Pomiędzy pułapem ekologicznym a podstawą społeczną | Rozmowa online

W jaki sposób teorie socjologiczne, filozoficzne i ekonomiczne opisują współczesny świat, jakie recepty dla niego proponują? Po latach triumfu ciągłego wzrostu do głównego nurtu dyskusji ekonomicznych zaczyna docierać refleksja nad środowiskowymi i społecznymi kosztami tak postrzeganego rozwoju.

Czy w takim razie istnieją inne modele, w których równowaga pomiędzy uwarunkowaniami środowiskowymi, a potrzebami społecznymi może być zachowana? Ekonomistka Kate Raworth w tym kontekście zaproponowała diagram ekonomii obwarzanka, który stał się punktem wyjścia dla struktury wystawy 𝘼𝙣𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙘𝙚𝙣. Jakie są jego założenia, w jaki sposób odnosi się do zjawisk istotnych z punktu widzenia współczesnej architektury i urbanistyki? Wreszcie, czy jest to model idealny czy realny?

Rozmowę poprowadzi Joanna Erbel, socjolożka i założycielka Fundacji Blisko, a jej gościnią będzie filozofka i autorka książki „Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”, prof. dr hab. Ewa Bińczyk.

Joanna Erbel – socjolożka, działaczka miejska, ekspertka ds. mieszkaniowych. Założycielka Fundacji Blisko, zajmującej się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych.

Ewa Bińczyk – prof. dr hab., zajmująca się współczesną filozofią środowiskową, założeniami filozoficznymi ekonomii ekologicznej, filozofią nauki, kontrowersjami w nauce, studiami nad nauką i technologią.