Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności

Salon gospodarczy

CZYM JEST Salon gospodarczy

Salon Gospodarczy znajduje się na piętrze Pawilonu ZODIAK. Za jego prowadzenie odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego. Salon jest miejscem dialogu i wymiany poglądów. Pełni rolę inkubatora wiedzy, można określić go mianem miejskiego „living labu”. Umożliwia nawiązywanie współpracy między różnymi środowiskami, w tym nauki, biznesu i stołecznego samorządu. Odbywają się tu wydarzenia służące wspieraniu miejskich innowacji gospodarczych, społecznych czy naukowych, spotkania z inwestorami, a także warsztaty, debaty, wykłady i konferencje, których celem jest promocja potencjału gospodarczego Warszawy.

To przestrzeń goszcząca wydarzenia angażujące społeczności skupione wokół rozwoju Warszawy, będąc wizytówką dynamicznie rozwijającego się obszaru metropolitarnego stolicy, która inwestuje w projekty związane z miejskimi innowacjami gospodarczymi. Jest to miejsce stworzone do współpracy ludzi młodych, kreatywnych i ambitnych z przedstawicielami stołecznych środowisk nauki, gospodarki i administracji, zarządzane przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

W ramach Salonu Gospodarczego, przed Pawilonem ZODIAK, przygotowywane są plenerowe wystawy o rozwoju gospodarczym miasta.

Wydarzenia organizowane w Salonie Gospodarczym koncentrują się wokół tematów związanych m.in. z:

 • promocją potencjału Warszawy;
 • inwestowaniem w stolicy;
 • innowacjami gospodarczo-naukowymi;
 • zrównoważonym rozwojem;
 • jakością życia;
 • rozwojem startupów;
 • rynkiem pracy;
 • sprawami społecznymi;
 • gospodarką cyrkularną;
 • ekonomią współdzielenia.

Podmioty zainteresowane bezpłatnym udostępnieniem powierzchni w Salonie Gospodarczym na organizację wydarzeń mogą skorzystać:

 • z wielofunkcyjnej sali dla maksymalnie 75 osób, wyposażonej w ścianę wizyjną, rzutnik z ekranem oraz mobilny ekran;
 • z kameralnego pokoju spotkań dla maksymalnie 8 osób.

Kontakt mejlowy: sekretariat.BRG@um.warszawa.pl
lub telefoniczny: 22 443 30 77

Zdjęcia przestrzeni Salonu Gospodarczego

Wybrane wydarzenia

#ZODIAK_inspiruje – to cykliczne spotkania, dotyczące kształtowania nowoczesnego miasta w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wykłady angażują różnorodnych uczestników i interesariuszy ekosystemu gospodarczego Warszawy. Cykl spotkań jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Warszawy zainteresowanych nowoczesnym modelowaniem miasta, nawiązywaniem relacji, wymianą wiedzy i doświadczeń.

Konferencje i debaty o zielonym centrum Warszawy i polityce klimatycznej m.st Warszawy.  Salon Gospodarczy to miejsce wielu konferencji organizowanych przez m.st. Warszawa we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Przeglądy Technologiczne to cykl spotkań organizowanych przez m.st. Warszawę, których celem jest prezentacja przez firmy innowacyjnych i technologicznych rozwiązań reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy i pozostałym uczestnikom: przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów. Spotkania stanowią ważne forum dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem i są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta.

Konferencje prasowe m.in. uczestnictwa m.st. Warszawy w prestiżowych targach nieruchomości MIPIM orz EXPO Real.

Spotkania z inwestorami oraz spotkania z członkami Izb Gospodarczych działających na terenie Warszawy. Te cykliczne spotkania mają na celu prowadzenie bieżącego dialogu pomiędzy m.st. Warszawa, a inwestorami, którego efektem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy – spotkanie w ramach konkursu na najciekawszą architekturę, najlepsze przestrzenie publiczne i wydarzenia architektoniczne

Wystawa plenerowa przedstawiająca 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz działania związane z wdrażaniem przez Warszawę miejskiej polityki klimatycznej. Na placu przed Zodiakiem odbyły się też inne wystawy takie jak: „W warszawskiej pracowni” opowiadająca o potencjale lokalnych pracowni rzemieślniczych, czy „Zza biurka na hamak” pokazująca przykłady dobrze zaprojektowanych przestrzeni biurowych.

Regulamin udostępniania przestrzeni (do pobrania)