Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
26/06 2022 12:00
Bez kategorii
SKRAJOBRAZ – panorama

SKRAJOBRAZ* to wystawa o nieoczywistych potencjałach styków warszawskiej zabudowy i otwartego krajobrazu. Jest zapisem efektów prac warsztatowych, które były prowadzone w pawilonie Zodiak. Dzięki projektom sześciu grup, wystawa rozrastała się na oczach publiczności.

Obecnie w Zodiaku oglądać można Panoramę Skraju Warszawy będącą efektem warsztatów. Przedstawia ona wizję granicy, która chroni krajobraz otaczający miasto.

Uczestnicy warsztatów wspólnie poszukiwali strategii przekształcenia i uwypuklenia cech krajobrazu, które mogą przeciwdziałać chaotycznej urbanizacji.

Grupy, składające się z uczestników wyłonionych w otwartej rekrutacji, poszukiwały metod i narzędzi organizujących i regulujących procesy zabudowy. Skupili się na tzw. „punktach oporu” osadzonych w konkretnych przestrzeniach stolicy. Praca odbywała się pod okiem grupy kuratorskiej PROLOG +1 oraz warszawskich pracowni architektonicznych.
W związku z rosnącym zainteresowaniem architektów i planistów obszarami peryferyjnymi, podejmowana w projekcie dyskusja na temat warszawskich obszarów skrajnych wydaje się niezbędna. Wpisuje się ona także w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

* „Skrajobraz” to neologizm utworzony na potrzeby wystawy. Łączy słowo skraj – rozumiane jako peryferia miasta, ze słowem obraz – formą analizy krajobrazu i reprezentacji projektu.

Kuratorzy projektu:
PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski + Robert Witczak)
Grupy architektoniczne:
Centrala, RZUT, TŁO, Trzupki, Zmir, Pracownia Projektowa Karol Żurawski
Organizator projektu:
Miasto Stołeczne Warszawa
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Opieka nad projektem i koordynacja:
Monika Komorowska, Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara
Projekt graficzny: Kuba Maria Mazurkiewicz
Produkcja: FERWOR