01/04 2023 13:00
WARSZTATY
Urban Planning. Safe Refuge workshop

Zapisy: link

[PL]

Warsztaty o planowaniu miast.

Jaka jest rola mieszkańców miast w ich planowaniu? Czy mieszkańcy mogą wpływać na kształt projektów miast? Zaangażowanie społeczności w proces planowania jest niezbędny w celu tworzenia dynamicznych, bezpiecznych i dostępnych miast. Podczas warsztatów zgłębimy narzędzia, które to umożliwią.

[ENG]

Workshops on urban planning.

Which is the role of the city inhabitants in urban planning? Can they inform their designs? The engagement of the communities in the planning processes is vital to the achievement a dynamic, safe and accessible city. In this workshop we will explore some tools which makes this possible.

[UA]

Cемінар з планування міста.

Яка роль мешканців міста в містобудуванні? Чи можуть вони повідомити про свої проекти? Залучення громад до процесів планування є життєво важливим для створення динамічного, безпечного та доступного міста. На цій зустрічі ми розглянемо деякі інструменти, які роблять це можливим.