Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
02/06 2021 28/11 2021
Robimy Studium! Raport z planowania Warszawy

W niepewnych czasach zastanawiamy się, co czeka nas w przyszłości.
Planując rozwój przestrzenny Warszawy mamy szansę wspólnie wpłynąć na naszą przyszłość. Przedstawiamy wyjątkową wystawę – raport z prac nad nowym Studium dla Warszawy. Przyszła konstytucja przestrzenna miasta od początku powstaje w dialogu z ekspertami i mieszkańcami. Na etapie zbierania wniosków wpłynęło do nas niemalże 25 000 opinii! Do rozmowy o przestrzennej przyszłości miasta angażowaliśmy warszawiaków również przez serię publikacji i spotkań pod hasłem Raporty z planowania Warszawy.

Na wystawie pokazujemy najważniejsze tematy zebrane w raportach i idziemy dalej – pokazujemy założenia do Nowego studium i poddajemy je konsultacjom społecznym. Skupiamy się na sprawach najistotniejszych dla zrównoważonej przyszłości Warszawy. Pokazujemy dane o demografii i kondycji środowiska w stolicy. Przyglądamy się też warszawskiej tożsamości, lokalności i sposobom poruszania się po mieście. Przedstawiamy założenia nowego Studium odpowiadające na pytania:

Jak rozwijać Warszawę?
Jak tworzyć odporny ekosystem miejski?
Jak tworzyć atrakcyjny krajobraz?
Jak wprowadzać lokalność?

Odpowiedzi odnosimy do wiedzy i analiz zebranych podczas prac nad nowym Studium. Na wystawie prezentujemy ponad 100 map, wykresów, diagramów i ilustracji, które z różnych perspektyw pokazują stojące przed Warszawą wyzwania. Zgromadzona wiedza pozwoliła nam wypracować plan na przyszłość. To założenia do nowego Studium. Prezentujemy je na wystawie czekając na Państwa opinie. Wszystkie uwagi rozważymy przygotowując końcowy projekt rozwoju przestrzennego naszego miasta.

 

Twórcy wystawy:

Kuratorka: Monika Wróbel

Projekt wystawy i język wizualny: Rzeczyobrazkowe

Zdjęcia Dóbr Kultury Współczesnej: Artur Wosz

Materiał filmowy: Krzysztof Babicki, Paweł Libera

Konsultacje merytoryczne: Maciej Frąckowiak

Produkcja Wystawy: Monika Komorowska, Wojciech Kacperski, Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Katarzyna Zachara, Artur Wosz

Organizator: m.st. Warszawa

Wydarzenia online: