Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
02/06 2023 29/09 2023
Jakie nowe Studium dla Warszawy?

Opracowaliśmy projekt nowego Studium dla Warszawy. To wizja dla całego miasta. Określi, gdzie budować mieszkania, jak łączyć je z miejscami pracy i rekreacji, gdzie sadzić zieleń i jak rozwijać komunikację.

Czym jest Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to wizja przestrzennego rozwoju naszego miasta. Część tekstowa i rysunki pokazują, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia. Na podstawie Studium sporządzamy bardziej szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych obszarów miasta. Plany miejscowe muszą być zgodne ze Studium.

 

Chcemy, żeby Warszawa była miastem przyjaznym, otwartym na świat i odpornym na różne kryzysy. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie. Są w nim m.in. wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji.

 

Co wydarzyło się dotychczas?

Przed współczesną Warszawą stoją liczne wyzwania: przestrzenne, ekonomiczne, demograficzne i klimatyczne. Miasto musi mierzyć się z różnymi kryzysami, ostatnio uchodźczym oraz energetycznym. Obowiązujące Studium, uchwalone w 2006 roku, wymaga weryfikacji – dlatego przystąpiliśmy do prac nad nowym Studium Warszawy.

 

Tworząc nowy dokument, już dwukrotnie konsultowaliśmy się z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy.
Na samym początku prac, w roku 2018, zapytaliśmy, co jest dla nich ważne, co powinniśmy uwzględnić w nowej konstytucji przestrzennej miasta. Dostaliśmy prawie 25 000 wniosków. Najważniejsza okazała się zieleń.

 

Chcesz się zapoznać z wynikami tych konsultacji? Zobacz, jak wyglądał etap wniosków do Studium.

 

W oparciu o zgłoszone wnioski oraz liczne analizy i opracowania powstały założenia do projektu nowego Studium. W 2021 roku zaprosiliśmy mieszkanki i mieszkańców do rozmowy na ich temat. Położyliśmy wówczas duży nacisk na podzielenie się zdobytą wiedzą: opracowaliśmy cykl Raportów z planowania Warszawy; pokazaliśmy założenia na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury i rozmawialiśmy o nich na spotkaniach. Zobacz, jak wyglądał etap konsultacji założeń do Studium.

 

2 czerwca rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Studium – rozmowę o nowej wizji dla Warszawy.
Już dziś natomiast możecie się zapoznać z nowym Raportem z planowania Warszawy, który przedstawia ustalenia dla nowego Studium.

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne, czyli formalne wyłożenie projektu do publicznego wglądu, a potem dodatkowy czas na zbieranie uwag do niego, trwają od 2 czerwca do 29 września 2023

 

Poznaj projekt Studium

Projekt nowego Studium składa się z tekstu oraz 19 rysunków. Tekst dzieli się na część dotyczącą uwarunkowań, czyli diagnozę stanu istniejącego, oraz część dotyczącą kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli propozycję rozwoju miasta. Podobnie jest z rysunkami – część z nich dotyczy uwarunkowań (rysunki od 1 do 5), a część kierunków zagospodarowania przestrzennego (rysunki od 6 do 19). Tekst i rysunki są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunki i na odwrót.

 

Projekt studium oraz sporządzona do niego prognoza oddziaływania na środowisko będą dostępne od 2 czerwca:
  • w formie elektronicznej w materiałach na dole strony oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl
  • w formie papierowej na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury (Pasaż Wiecha 4)

 

Porozmawiajmy

Zapraszamy na spotkania i dyżury, podczas których będzie można porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat projektu nowego Studium:

 

Możesz złożyć uwagę do projektu Studium

Zbieranie uwag rozpoczniemy 2 czerwca i zakończymy 29 września. Tylko uwagi złożone w tym terminie będą rozpatrywane. Nie otrzymasz indywidualnej odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.

 

Jak złożyć uwagi do Studium

Uwagę można złożyć na kilka sposobów:

  1. elektronicznie, nie wychodząc z domu:
  2. papierowo, składając ją osobiście albo wysyłając pocztą do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem:
    • Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (wejście od Rotundy), albo
    • Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy.
  3. ustnie podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się 21 czerwca.

Jeśli chcesz wysłać uwagę mailem albo papierowo, a nie wiesz, jaką powinna mieć formę, zachęcamy do skorzystania ze wzoru – można go uzupełnić elektronicznie albo wydrukować i uzupełnić ręcznie.

Pamiętaj, żeby w uwadze podać swoje imię i nazwisko (albo nazwę jednostki organizacyjnej, jeśli nie składasz uwagi jako osoba fizyczna) oraz adres zamieszkania (albo siedziby).

 

Kto może złożyć uwagi do Studium

Każdy może złożyć uwagi do Studium. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się mieszkańcem, właścicielem gruntu, czy reprezentuje się potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie analizowana przez projektantów Studium – urbanistów i architektów, a ostatecznie rozpatrywana przez Prezydenta i radnych.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Formalne ogłoszenie o wyłożeniu Studium znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Twórcy Studium:

Procedura formalno-prawna:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego: Bartosz Rozbiewski, Grażyna Gajewska, Piotr Gaweł, Magdalena Glica, Anita Lipińska, Adam Kierzkowski, Maciej Krajewski, Witold Pietrusiewicz, Karolina Uchańska, Katarzyna Wójcik

Autorzy Studium:

Generalna Projektantka Studium: Monika Konrad

Zespół Generalnej Projektantki Studium: Karina Konarzewska, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Kowalewska, Michał Oman, Michał Szpadkiewicz

Zespół Projektowy Tomu I UWARUNKOWANIA: Grzegorz Badałow, Maciej Błażejewski, Marta Brysiak, Robert Buciak, Eliza Dmowska, Agnieszka Dryk, Piotr Gaweł, Maciej Janik, Adam Kierzkowski, Małgorzata Kowalska, Michał Kowalski, Agnieszka Machnowska, Konrad Małkowski, Łukasz Marek, Blanka Mazana, Marcin Miłosz, Wojciech Oleński, Piotr Pawela, Jolanta Pawlak, Urszula Potapowicz-Trębcz, Marta Potocka, Anna Pustowska, Piotr Szymański, Jerzy Wojtecki, Alicja Zdrodowska

Praktykanci: Zuzanna Kunert Michał Mańkowski, Martyna Olbryś

Zespół Projektowy Tomu II Kierunki: Grzegorz Badałow, Maciej Błażejewski, Marta Brysiak, Eliza Dmowska, Agnieszka Dryk, Piotr Gaweł, Marcin Gruszka, Maciej Janik, Adam Kierzkowski, Michał Kowalski, Agnieszka Machnowska, Konrad Małkowski, Blanka Mazana, Marcin Miłosz, Wojciech Oleński, Piotr Pawela, Jolanta Pawlak, Marta Potocka, Zofia Przetakiewicz-Hanusek, Anna Pustowska, Jakub Szwerlikowski, Piotr Szymański, Edyta Tomczak, Jerzy Wojtecki, Alicja Zdrodowska

Redakcja merytoryczna: Karina Konarzewska, Agnieszka Kowalewska

Redakcja techniczna Tomu I UWARUNKOWANIA: Radosław Kaliski

Redakcja techniczna Tomu II KIERUNKI: Witold Pietrusiewicz

Skład i opracowanie graficzne: Helena Wawrzeniuk, współpraca: Marcelina Michalczyk

Zespół ekspercki Tomu I UWARUNKOWANIA: Krzysztof Błażejczyk, Mariusz Boćkowski, Piotr Bujas, Dorota Celińska, Michał Ciesielski, Aata Cieszewska, Bartosz Chuderski, Jan dowgiałło, Michał Fic, Maciej Frąckowiak, Tytus Brzozowski, Renata Giedych, Anna Giza-Poleszczuk, Krzysztof Herbst, Anna Jachimowicz, Jan Jakiel, Janusz Jeżak, Andrzej Kassenberg, Anna Kowalska, Magdalena Kuchcik, Tomasz Majda, Artur Magnuszewski, Jacek Markusiewicz, Przemysław Matyja, Rafał Mazur, Alina Muzioł-Więcławowicz, Maciej Mycielski, Łukasz Pancewicz, Katarzyna Piotrowska, Marcin Popkiewicz, Marek Roszkowski, Małgorzata Rozbicka, Marek Sawicki, Piotr Trębacz, Agata Twardoch, Maciej Smętkowski, Michał Sołtysiak, Barbara Szulczewska, łukasz Szkudlarek, Patryk Rowiński, Jacek Skorupski, Piotr Sikorski, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Iwona Wagner, Szymon Wojciechowski, Magdalena Wrzesień, Marta Wrzosek, Piotr Zaniewski

Zespół ekspertów Tomu II KIERUNKI: Agata Cieszewska, Bartosz Chuderski, Michał Fic, Maciej Frąckowiak, Renata Giedych, Jan Jakiel, Anna Kowalska, Magdalena Kuchcik, Barbara Majewska, Łukasz Pancewicz, Katarzyna Piotrowska, Małgorzata Rozbicka, Marek Sawicki, Barbara Szulczewska, Łukasz Szkudlarek, Patryk Rowiński, Jacek Skorupski, Piotr Sikorski, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Andrzej Szarata, Jakub Szlachetko, Hubert Trammer, Szymon Wojciechowski, Marta Wrzosek, Daniel Załuski, Piotr Zaniewski

Prognoza oddziaływania na środowisko:

Kierująca zespołem autorskim prognozy: Jolanta Pawlak

Koordynacja Prac i redakcja dokumentu: Agnieszka Kowalewska, Joanna Tomaszkiewicz (etap metodyki i diagnozy)

Zespół autorski: Grzegorz Badałow, Agata Ciszewska, Ekovert (Katarzyna Chrobak, Marcin Janik, Łukasz Szkudlarek), Michał Fic, Renata Giedych, Agnieszka Kowalewska, Magdalena Kuchcik, Agnieszka Machnowska, Jolanta Pawlak, Marta Potocka, Patryk Rowiński, Piotr Sikorski, Jacek Skorupski, Barbara Szulczewska, Piotr Szymański

Konsultacje społeczne nowego Studium:

Wydział Dialogu w Planowaniu BAiPP: Monika Komorowska, Dariusz Bartoszewicz, Wojciech Kacperski, Paulina Okoń-Górecka, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara

Wystawa „Nowe Studium dla Warszawy”:

Kuratorka: Monika Wróbel

Język wizualny i projekt wystawy: Rzeczyobrazkowe: Magdalena Wójcik (główna projektantka), Aleksandra Szpocińska, Małgorzata Janaszek-Bazanek, Marcin Kamiński, Mateusz Kaniewski, Anna Okińczyc, Kinga Limanowska (ilustracje)

Współpraca: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Dziękujemy za pomoc i współpracę Centrum Komunikacji Społecznej, Biuru Marketingu Miasta

Spotkania informacyjne online: