Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
25/04 2024 12/05 2024
Osiedle z klimatem

Wystawa „Osiedle z klimatem” jest elementem projektu Co-Adapt „Działania społeczności lokalnych na rzecz adaptacji do zmian klimatu” (Communities for climate change actions).

Głównym celem projektu Co-Adapt jest zmotywowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w ich otoczeniu – w osiedlach mieszkaniowych. Na wystawie zapraszamy do podróży pokazującej dobrze zaadaptowane miasta i osiedla. Prezentujemy rozwiązania z różnych miast, które przynoszą wiele korzyści, sprawdziły się i mogą być inspiracja dla innych.

Jednym z wielu pokazanych na fotografiach rozwiązań są działania poprawiajace zagospodarowanie na miejscu wód opadowych, przy okazji poprawiają się warunki środowiskowe drzew, które w miastach cierpią na niedobór wody, a jednocześnie ogranicza się koszty ich utrzymania w tym podlewania. Ogrody deszczowe zapobiegają podtopieniom ulic i osiedli, zwiększają liczbę siedlisk motyli i ptaków. Wiele przykładów pokazuje też, że zmienia się estetyka projektowanej zieleni osiedlowej – zieleń jest wielofunkcyjna, ma nie tylko cieszyć oko, ale pracować tj. dostarczać korzyści, być tańsza w utrzymaniu, wspierać bioróżnorodność i być odporna. Zmieniają się zasady utrzymania zieleni, pojawiają się dziko rosnące gatunki roślin traktowane dotychczas lekceważąco. Podobny efekt synergii przynoszą inne rozwiązania nature-based solutions, czyli oparte na przyrodzie.

Filip Springer pisał, ze kryzys ekologiczny i klimatyczny jest kryzysem wyobraźni. Potrzebujemy dziś poznać przykłady osiedli dobrze zaadaptowanych do zmiany klimatu, gdzie wprowadzono pionierskie rozwiązania.

Zapraszamy do poznania osiedli wybranych jako osiedla modelowe, już dobrze zaadoptowane nie tylko zagraniczne ale tez polskie przykłady. Niech posłużą jako dobre praktyki. Nie zapobiegniemy wielu niekorzystnym zjawiskom w 21 wieku, ale możemy się lepiej na nie przygotować i przeprojektować nasze osiedla.

Bardzo dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta wystawa mogła powstać i uczestniczyli w projekcie Co-Adapt.

Wynikiem projektu jest symulacyjna gra poważna „Osiedle z klimatem” w wersji planszowej i cyfrowej. Czyli gra służąca podejmowaniu lepszych decyzji, w tym przypadku decyzji względem zagospodarowania naszych osiedli. Mamy nadzieje, ze tak zaprojektowane narzędzie – przyczyni się do zwiększenia świadomości środowiskowej a w konsekwencji poprawi jakość życia mieszkańców w skali nie tylko osiedla ale i całego miasta.

 

Organizator:

Konsorcjum: CoAdapt

Lider: SGGW, Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu

Kierownik projektu: Dr hab. Agata Cieszewska

Partnerzy: Western Norway Research Institute (Vestlandsforsking), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Oslo Metropolitan University

Współpraca: Miasto Stołeczne Warszawa

Linki o Projekcie i do pobrania gry „Osiedle z Klimatem”:

www.coadapt.pl

www.osiedlezklimatem.pl

 

Projekt CoAdapt korzysta z dofinansowania o wartości 1.49 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.