Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
01/07 2022 07/08 2022
Plany na przyszłość | LAB

Plany na Przyszłość | LAB to nowa odsłona słynnej wystawy Plany na przyszłość. Przez 25 lat za organizację prezentacji projektów architektonicznych dla Warszawy odpowiadało Centrum Łowicka. Teraz projekt przeszedł w ręce Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Co się zmieniło?

Na wystawie zobaczyć można 60 projektów architektonicznych. Są tu budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i domy jednorodzinne. Wszystkie stworzone z myślą o Warszawie i jej okolicach. Swoje prace zgłosiło prawie 50 pracowniami. W przestrzeni wystawy projekty zostały podzielone nie funkcjami obiektów, a dzielnicami, w których mogą stanąć.

Relacje lokalne będą się zmieniać razem z postępującą urbanizacją, ale kierunki tej zmiany będą łatwiejsze do uchwycenia, kiedy będzie można porównać jacy „sąsiedzi” wyrastają obok siebie – mówi Magda Maciąg, współkuratorka wystawy, dodając że wystawa przybliża planowany efekt zamierzeń projektowych i stara się odpowiedzieć na pytanie o przyczynę i skutki architektury w Warszawie.

 

Woda w centrum

W trakcie wystawy podsumowany został również projekt Woda w centrum. Projekt porusza temat roli wody w przestrzeni publicznej i naszego stosunku do niej. Po miesiącach rozważań i dyskusji autorzy proponują zmianę w myśleniu i równościowe traktowanie poszczególnych elementów ekosystemu naszej planety. Instalacja została zaprojektowana i wykonana przez studentów w ramach projektu specjalności magisterskiej Architektura i Urbanistyka.

 

Twórcy wystawy:

Organizatorzy: Oddział Warszawski SARP, m.st. Warszawa.

Partner: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP.

Zespół kuratorski: Magda Maciąg, Jan Chwedczuk

Koordynacja i produkcja: Katarzyna Adamska, Marta Wójcicka

Współorganizacja: Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara

Architektura wystawy: mech.build Anna Zawadzka-Sobieraj, Jan Dowgiałło.

Identyfikacja graficzna: Studio Temperówka

Identyfikacja graficzna wystawy: Katarzyna Maciąg

Redakcja tekstów: Małgorzata Kacperek

Wydarzenia online: