skrajobraz

 • 15.03.2022-26.06.2022
 • SKRAJOBRAZ* to wystawa o nieoczywistych potencjałach styków warszawskiej zabudowy i otwartego krajobrazu. Jest zapisem efektów prac warsztatowych, które były prowadzone w pawilonie Zodiak. Dzięki projektom sześciu grup, wystawa rozrastała się na oczach publiczności.
  Obecnie w Zodiaku oglądać można Panoramę Skraju Warszawy będącą efektem warsztatów. Przedstawia ona wizję granicy, która chroni krajobraz otaczający miasto.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  Uczestnicy warsztatów wspólnie poszukiwali strategii przekształcenia i uwypuklenia cech krajobrazu, które mogą przeciwdziałać chaotycznej urbanizacji. Grupy, składające się z uczestników wyłonionych w otwartej rekrutacji, poszukiwały metod i narzędzi organizujących i regulujących procesy zabudowy. Skupili się na tzw. „punktach oporu” osadzonych w konkretnych przestrzeniach stolicy. Praca odbywała się pod okiem grupy kuratorskiej PROLOG +1 oraz warszawskich pracowni architektonicznych.
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  W związku z rosnącym zainteresowaniem architektów i planistów obszarami peryferyjnymi, podejmowana w projekcie dyskusja na temat warszawskich obszarów skrajnych wydaje się niezbędna. Wpisuje się ona także w prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
  * „Skrajobraz” to neologizm utworzony na potrzeby wystawy. Łączy słowo skraj – rozumiane jako peryferia miasta, ze słowem obraz – formą analizy krajobrazu i reprezentacji projektu.

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Katalog wystawy w formie online znajdziecie pod tym linkiem.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rosnąca populacja miasta samorzutnie stawia pytanie o potencjał wzrostu miejskich nekropolii. Funkcja cmentarza, stanowiąca barierę zarówno prawną, jak również kulturową, ogranicza zbliżanie się zabudowań, stanowiąc w mieście eksklawy – zamknięte przestrzenie sacrum. Niestety w przypadku współczesnych Polskich cmentarzy przestrzenie często odhumanizowane. Myśląc o przyszłych nekropoliach Warszawy potrzeba zmiany perspektywy i wypracowania nowej relacji sacrum/profanum, włączając te obszary w zieloną infrastrukturę miasta, dzięki czemu mogłyby współtworzyć wartościowy skrajobraz jego granic.
_______________________________________________________________________
Oswajanie miejsc
Między miastem a pokojem,
pokojem a ogrodem,
człowiekiem a prawem.
W jakich warunkach troska o to co oswoiliśmy buduje sprawczość silniejszą niż reguły rynkowe? Czy fenomen kolektywnej odpowiedzialności osób zrzeszonych w Rodzinnych Ogródkach Działkowych może tworzyć formę oporu wobec niekontrolowanemu rozlewaniu się miast? Czy upodmiotowienie i solidarność społeczności zrzeszonych wokół natury, rzemiosła lub produkcji, mogą chronić miejski skrajobraz przed siłami rynku? Jak oswajać miejsca “pomiędzy” w zgodzie z naturą by tworzyć otwarte i sprawcze sąsiedztwo?
_______________________________________________________________________
Świdermajer
Obszar występowania architektury nadświdrzańskiej tworzy obszar rozproszonych punktów, które jako całość wyznacza miękką granicę Warszawy. Pojawiające się budynki o stylu „neo-świdermajer” mogą styk miasta zacierać lub go wzmacniać. Określenie typologii i występowania takich obiektów przy użyciu narzędzi planistycznych może stworzyć kulturową formę oporu wobec urbanizacji, gdzie to ciągłość historyczna stylu reguluje rozrastanie się stolicy.
_______________________________________________________________________
Wawer-Zdrój
Fizyczna granica miasta, tam gdzie się kończy zabudowa a zaczyna las, zawiera potencjały aktywności i zjawisk, które niemożliwe są do zaistnienia w centrum aglomeracji. Peryferia stają się miejscami emancypacji, mozaiką różnorodności niemalże wyjętą spod reguł obowiązujących w mieście. Granica Warszawy w dzielnicy Wawer stanie się studium postępowania w dążeniu do wzmacniania osobliwości skrajobrazu, mogącego służyć w zależności od potrzeb, jako miejsce rekonwalescencji od głośnego i “szkodliwego” centrum lub jako miejsce „wyżycia się” po zbyt długim pobycie w przewidywalnym śródmieściu.
_______________________________________________________________________
Śmieci
Plastikowe słomki stały się symbolem indywidualizacji winy za katastrofę klimatu i pretekstem do podjęcia dyskusji o odpowiedzialności za produkcję odpadów. Dyskusja trwa, a tymczasem nawarstwiają się kolejne produkowane przez nas śmieci. Obszary ich składowania lokalizuje się ze względów higienicznych na peryferiach. Znikają z horyzontu osób żyjących w mieście, stają się zaś problemem społeczności mieszkających na jego obrzeżach. Zadanie wpisania infrastruktury gospodarowania odpadami w obszary skrajobrazu balansuje pomiędzy lokalnym konfliktem a długofalową miejską strategią.
_______________________________________________________________________
Park Mokradłowy Podskarpia
Skarpa Warszawska, stanowiąca zielony stok stolicy, jest miejscem występowania naturalnych stawów i terenów podmokłych, które mogą służyć jako element zarządzania i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Ważne w tym momencie staje się stworzenie protokołów, które bazując na studium przypadku obszaru przy Gucim Gaju, dadzą możliwość ochrony i rozrostu istniejących miejsc nasiąkliwych, tworzących zarówno infrastrukturę błękitno – zieloną miasta jak i rozległe pasma skrajobrazu.
 • _________________________________________________________________
 • Kuratorzy projektu:
  PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski + Robert Witczak)
 • Grupy architektoniczne:
  Centrala, RZUT, TŁO, Trzupki, Zmir, Pracownia Projektowa Karol Żurawski
 • Organizator projektu:
  Miasto Stołeczne Warszawa
  ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
 • Opieka nad projektem i koordynacja:
  Monika Komorowska, Anna Brzezińska-Czerska, Katarzyna Sałbut, Artur Wosz, Katarzyna Zachara
 • Projekt graficzny: Kuba Maria Mazurkiewicz
 • Produkcja: FERWOR
X